Návrh firemného loga

Dizajn loga

Logo je symbol, ktorý predstavuje Vašu firmu. Logo, ktoré zaujme je výhodou oproti Vašej konkurencii. V spolupráci s našimi dizajnérmi Vám pripravíme logo, na ktoré Vaši zákazníci nezabudnú.


Čo je to logo?

Vaša kultúra, hodnoty, osobnosť a predovšetkým duša Vašej firmy v jednom, zdanlivo celkom jednoduchom obrázku.


Návrh a realizácia firmeného loga

Firemné logo pripravujeme na základe dodaného návrhu alebo požiadaviek zákazníka v závislosti od jeho predmetu podnikania:

  • v prvej fáze je pre zákazníka vyhotovených niekoľko prevedení,
  • v druhej fáze je následne rozpracované zákazníkom vybrané prevedenie,
  • v tretej, poslednej fáze získava po finálnych úpravách zákazník svoje ideálne logo.


Prečo by ste si mali dať navrhnúť logo práve u nás?

Pri tvorbe firmeného loga kladieme dôraz na:

  • dôkladné oboznámenie sa s danou spoločnosťou, jej filozofiou a spôsobom myslenia,
  • spoznanie adresáta, ktorému je logo určené (na požiadavku je možné pripraviť prieskum trhu na zistenie preferencií zákazníkov),
  • spoznanie konkurenice, ktorú má logo prekonať.

Práve vďaka takejto dôkladnej analýze nájdeme spolu riešenie, ktoré hľadáte!