Podnikové stránky

Firmené systémy a podnikové stránky

Trávia Vaši zamestnanci veľa času úkonmi ako napríklad viacnásobné zapisovanie rovnakých informácií či zdĺhavé vytváranie reportov? V tomto bode je čas na automatizáciu v podobe firemného systému!


Čo sú to firemné systémy?

Takmer každý podnik či firma používa rôzne metódy, postupy a nástroje: zamestnanci a zákazníci tu pracujú určitým systémom. Firmený systém je aplikácia, ktorá tieto postupy Vašim zákazníkom a zamestnancom uľahčí - urýchli ich, zefektívni.

Vaši zákazníci tak získajú napríklad komfortnejší prístup k Vaším produktom, Vaši zamestnanci možnosť efektívnejšie a jednoduchšie vykonávať určité procesy.


Kedy takýto systém potrebujem?

V bode, keď Vaši zamestnanci, zákazníci alebo Vy trávite značné množstvo času rovnakými úkonmi, ktoré vyplývajjú zo zaužívaných postupov. Môže tak ísť napríklad o zaznamenávanie dochádzky, komunikáciu so zamestnancami či napríklad o jednoduchý databázový systém určený na evidenciu produktov a služieb.

Automatizácia nie len zefektívni procesy, čo vedie k časovej úspore a zvýšeniu efektivity práce, ale často aj celkovo spríjemní prácu. Preto neváhajte a navrhnite si svoj vlastný firmený sytém!