Elektronické obchody

Internetové obchody

Vedeli ste, že počet ľudí používajúcich internetové obchody (e-shopy) narastá v priemere každý rok o 19 %, zatiaľ čo množstvo kupujúcich v klasických obchodoch klesá každoročne o viac ako 4 %?
Viac potenciálnych zákazníkov znamená aj viac stálych zákazníkov preto neváhajte sprístupniť Vaše produkty a služby aj na internete!


Prečo je v dnešnej dobe používanie e-shopov taký obľúbený a stále sa rozrastajúci trh?

Dôvodov je niekoľko:

 • ušetrenie času, ktorý nákup cez internetové obchody ponúka,
 • jednoduchšie porovnávanie cien jednotlivých produktov,
 • možnosť výhnúť sa preplneným miestnostiam v mnohých predajniach.
Medzi ďalšie výhody e-shopov nemožno nezaradiť časovú a priestorovú neobmedzenosť, keďže uskutočniť nákup cez internetové obchody je možné 24 hodín 7 dní v týždni kďekoľvek sa Vaši klienti nachádzajú.


Aký internetový obchod potrebujem?

Internetový obchod slúži na predaj produktov a preto musí spĺňať množstvo kritérií. Pri jeho plánovaní si musíme pozorne zvoliť komu a čo chceme predávať. Od cieľového trhu potom závisí, ako náš e-shop bude vyzerať, ako budeme kategorizovať produkty, aký spôsob registrácie budeme vyžadovať a aké informácie o našich produktoch budeme poskytovať.

Okrem toho nesmieme pri plánovaní nášho e-shopu zanedbať jeho sprístupnenie vo viacerých jazykoch s možnosťou platby viacerými menami, či pridávanie takzvaných laikov. Výskumy dokazujú, že kupujúci zákazník sa mnohokrát spolieha práve na referencie daného produktu.

Zmenou jedného povinného poľa pri objednávkovom formulári môžeme napríklad vyvolať zvýšenie predaja o 30 - 60%, ale aj naopak!

Vybrať si tú správnu formu e-shopu teda vôbec nie je jednoduchý proces. Každý malý element ovplyvňuje získavanie zákazníkov a preto musí byť dôsledne naplánovaný a premyslený.

Naši odborníci Vám s totuo úlohou pomôžu a poradia! S našou firmou získate možnosť navrhnúť si e-shop presne podľa predstáv Vašich zákazníkov!


Vývoj internetového obchodu

Vývoj internetového obchodu je komplexný a často aj zdĺhavý proces. Prebieha v niekoľkých častiach.

Začina:

 • analýzou produktov,
 • analýzou cieľových skupín.

Pokračuje:

 • plánovaním stratégie,
 • samotným vývojom.

Samotný vývoj eshopu následne pozostáva z:

 • voľby a prípravy šablóny,
 • voľby a prípravy admin prostredia,
 • prípravy fakturačného a emailového systému,
 • zapracovania skladového hospodárstva.

Okrem toho je potrebné samozrejme zohľadniť aktuálne zákony, daňový systém a mnoho ďalších faktorov. Práve preto je potrebné počítať s dobou vývoja od jedného až do niekoľkých mesiacov.