Google group na zbieranie zaujímavých článkov z nášho odvetvia

Pokiaľ by ste chceli dostávať zaujímavé články z IT sveta emailom, prihláste sa na náš mailing list Maling list document.getElementById('forum_embed').src = 'https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/php-symfony-react-articles' + '&showsearch=true&showpopout=true&showtabs=false' + '&parenturl=' + encodeURIComponent(window.location.href);

Získanie Embed kódu youtube videa

Aké máme možnosti?Zdieľať Youtube video na svojej stránke je najjednoduchšie vložením Embed kódu tohto videa na miesto, ktoré potrebujeme. Embed kód nám priamo ponúka Youtube. Nájdeme ho pod videom - záložka ZDIEĽAŤ/VLOŽIŤ.Iným problémom je, ak k tomuto kódu nemáme prístup. V tom prípade ho potrebujeme získať z URL adresy. Tento prístup je náročnejší, na druhej strane však aj  celkom zaujímav...