Prečítajte si niečo zaujímavé

Ako si vybrať programátora

Pri dnešnom rastúcom množstve neúspešných projektov je jedným z najdôležitejších aspektov správna voľba programátora. Aby sme Vám pri jeho hľadaní pomohli, pripravili sme pre Vás niekoľko dôležitých zásad, ktorých by ste sa pri výbere mali držať.

Úvodná analýza

Ako prvé si treba uvedomiť komplexnosť, cieľ a rozpočet pre náš projekt. Ak nám to rozpočet dovolí, volíme si skúsenú firmu, s dlhoročnými skúsenosťami a množstvom referencií.

Čo ale v prípade, že nám to náš rozpočet neumožňuje? V prípade obmedzeného rozpočtu potrebujeme hneď na začiatku získať čo najviac informácií o zložitosti nášho projektu, o dĺžke vývoja a minimálnej cene za ktorú je projekt realizovateľný. Tieto údaje si necháme pre seba a budeme porovnávať s ponukami od potenciálnych programátorov. Odkiaľ však získať všetky tieto informácie?

Samozrejme od firiem, ktoré si nemôžeme dovoliť.

Hneď na začiatku kontaktujme minimálne 3 veľké firmy s dlhoročnými skúsenosťami a množstvom referencií a vyžiadajme si od nich názor: ako dlho bude trvať projekt jednému programátorovi, čo si myslia o jeho náročnosti, za koľko by to boli schopní urobiť...

Na základe získaných informácií - podľa náročnosti projektu a dĺžky jeho trvania vieme teraz odhadnúť približnú cenu, s ktorou musíme počítať. Pre krátkodobé jednoduché projekty (nemyslíme tým web stránku so statickým textom alebo malý e-shop) môžeme minimálnu cenu vypočítať ako 7eur krát počet hodín potrebných pre prácu na projekte. Ak ide o stredne veľký projekt môžeme cenu zvýšiť na 14 eur a ak sa jedná o veľký komplexný projekt tak minimálne 21 eur. Takto dostaneme cenu a čas, ktoré môžeme porovnávať s ponukami.

V ďalšom kroku môže prísť na rad inzercia - uverejnenie projektu na „nakodujto“ a ďalších portáloch preto určených. Pri inzercii sa snažme popísať projekt čo najpresnejšie a najkomplexnejšie ako je to možné. Ak máme zozbierané ponuky, začneme ich hodnotiť.

Hodnotenie ponúk

Prvým filtrom ponúk môžeme vylúčiť programátorov, ktorí to vedia urobiť sa strašne lacno a strašne rýchlo. Programátori pracujúci lacno a rýchlo majú väčšinou málo praxe alebo potrebujú súrne peniaze a málokedy sú spoľahliví. Následne si vytvoríme tabuľku bodovania ponúk, za každú disciplínu (uvedieme si ich neskôr) budeme udeľovať body od 1 do 10.

 1. Hodnotíme komplexnosť ponuky, t.j. ponuka typu urobíme to za 1 mesiac za 1000 eur dostáva 1 bod. Hľadáme ponuky, ktoré nám opíšu technológie použité pre tvorbu projektu, opíšu nám bližšie zložitosť, jednotlivé fázy, neponúknu nám presne 30 dní ale interval alebo najneskorší dátum.
 2. Druhým kritériom je slušnosť emailu, t.j. či sa nám programátor pozdravil, poďakoval, bol milý v emaily. Verte či nie, ale slušní ľudia sú spoľahlivejší, pretože prikladajú Vášmu projektu dôležitosť, to znamená, že im na tom záleží.
 3. Po tretie obodujeme ako presne sa programátor trafil do Vami predpokladaného času a rozpočtu. Čím bližšie tým viac bodov.
 4. Naším ďalším kritériom je počet referencií programátora, tu môžeme hneď vylúčiť programátorov bez referencií. Následne hodnotíme každé dve referencie jedným bodom.
 5. Ak sa jedná o špecifický a náročný projekt, hodnotíme aj skúsenosti s podobným projektom. Najskúsenejší dostáva 10 bodov. Ak však niektorí z hodnotených programátorov nemá skúsenosti s podobným projektom bodovanie v jeho prípade vynecháme.

Podľa takto vytvoreného poradia môžeme zvoliť prvých piatich programátorov. Nezabudnite si samozrejme skontrolovať zoznam dlžníkov a obchodný register. Následne si dohodnite prvé stretnutia s Vami vybranými programátormi.

Prvé stretnutie

Pri stretnutí postupujeme podobne ako pri emaily: hodnotíme slušnosť, komplexnosť vysvetľovania problematiky a unáhlené závery. Tu už nie je nutné bodovať, ale ak to niekomu vyhovuje, tak obodujeme od 1 po 10. Takto, po niekoľkých stretnutiach sa prepracujeme až k výberu programátora pre náš projekt :) Pozor! Samotným výberom sa naša práca nekončí. Nasleduje ešte niekoľko dôležitých pravidiel:

 1. Pred podpisom zmluvy dajme programátorovi vypracovať analýzu požiadaviek a harmonogram prác. Dohodnime presný termín dodania analýzy a sledujme či programátor termín dodrží.
 2. Projekt vždy rozdeľme na niekoľko fáz napr. návrh, tvorba designu, tvorba databázy, tvorba základných funkcií, odovzdanie projektu a testovanie.
 3. Nikdy nedávajme zálohu pred odovzdaním prvej fázy. Aj preto je dobré za prvú fázu zvoliť niečo jednoduché a realizovateľné za krátky čas.
 4. Vždy podpíšte zmluvu na začiatku s presnými požiadavkami, aby ste sa vyhli dohadovaniu čo tam malo alebo nemalo byť.
 5. Vždy vyžadujte priebežnú dokumentáciu, najlepšie odovzdávanú pri každej fáze.
 6. Pokiaľ programátor neplní svoje povinnosti je určite lepšie ho poslať preč hneď na začiatku, a to aj napriek už vyplatenej zálohe. Je lepšie zálohu presunúť exekútorskej spoločnosti ako niekoľko mesiacov čakať na projekt a nedočkať sa.

Týmto sme si prešli v kocke proces výberu správneho programátora. Dúfam, že Vám pomôže pri Vašej voľbe.

Ak stále neviete koho si vybrať, vyberte si nás :)

Tím web-solutions

Zdielaj článok

Komentáre (0)

Pridaj Komentár